2 ure til tidsforskel

TIP:
Dette værktøj kan bruges til at forklare, hvor langt tid der går fra et tidspunkt til et andet.