Hvem kan klare opgaven hurtigst?

Denne konkurrence kan træne/øge elevernes hastighed/forståelse/motivation. Lad dem løse opgaver med klokken.

Tip!
Efter hver opgave står der, hvor langt tid, der er blevet brugt på opgaven.  

Forklaring:

Det gælder om at slå hinandens tid i gruppen og evt. også grupperne imellem.

Eleverne sidder i smågrupper og får et område og en opgave. Den første i gruppen starter med at lave opgaven. Når den første er færdig noteres tiden og den næste i gruppen går i gang med samme opgave. Dette fortsættes indtil det vurderes, at de skal stoppe eller tage et nyt område og dertilhørende opgave.

Fremgangsmåde:

  1. Del eleverne op i grupper á 2-3.
  2. Giv dem et område og en dertilhørende opgave.
  3. Den første i gruppen sættes i gang.
  4. Når den første er færdig, så noteres dennes tid.
  5. Den næste elev sættes i gang.

 

 

 


 

 

 

 

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>